Bøsøre Vandværk amba

Bøsøre Vandværk amba

CVR-nr: 32926150

Bank: Reg: 5960  Ktnr: 8035263

Medlem af Danske Vandværker, danske vandforsyningers brancheorganisation. 


Email: bosore.vand@gmail.com

https://bøsørevand.dk/

Postadresse:

c/o Formanden

Anders Skriver

Åhusene 9

5871 Frørup


Drift

Forsyning Knud Erik Nielsen 62 25 12 81 revsoere.smedie@mail.tele.dk
Regnskab Birthe Rasmussen 40 60 94 96 kontakt@am-regnskab.dk

 


Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt