Bøsøre Vandværk amba

Bøsøre Vandværk amba

CVR-nr: 32926150

Bank: Reg: 5960  Ktnr: 8035263

Medlem af Danske Vandværker, danske vandforsyningers brancheorganisation. 


Email: bosore.vand@gmail.com

http://bøsørevand.dk/

Postadresse:

c/o Formanden

Anders Skriver

Åhusene 9

5871 Frørup


Drift

Forsyning Knud Erik Nielsen 62 25 12 81 revsoere.smedie@mail.tele.dk
Regnskab Astrid Fogh 40 60 94 96 kontakt@am-regnskab.dk

 

Vandværkets historie 

1967

Vandværket er startet/bygget i 1966/67 i forbindelse med at Stentoften og Kløvertoften blev udstykket og samtidig blev der lagt en ledning til Bellisvej.

Vandindvindingsretten var på 30.000 m3/år. (Boring 1).

1975

I/S Bøsøre Vandværk er stiftet 13. maj 1975.

1977

Forbrug 15.000 m3/år og 160 husstande.

1988

Boring 2 etableres.ab 

1989

Fyns Amt tilladelse til udvidelse af indvindingstilladelse til 50.000 m3 /år, begrundet med en udvidelse af forsyningsområde. Vandværket pålægges at undersøge muligheden for en supplerende kildeplads.

1992

Boring 3 etableret.

1999

Fyns Amt giver tilladelse til, at vandværkets indvindingstilladelse nedsættes til 41.000 m3/år.

2001

Kort over ledningsnettet fremstillet via satellit foto.

2005

Gudme Kommune giver tilladelse til at udvide vandbehandlingen med anvendelse af trykfilter.

2007

Vandværket udbygget med tilbygning til trykfiltre og rentvandstank.

2010

Boring 4 etableret, med selvstændig filter. Forbedrede og nye nødforsynings muligheder.

2015

Tryktanke udskiftet med frekvensstyret udpumpning

2015

Opgradering af betjeningsfaciliteter incl. netadgang

 


Generalforssamling 2019:

15. april kl. 19.00

 

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies