Bøsøre Vandværk amba

På internettet er der megen information om vandforsyning, vandkvalitet osv. Her er nogle af vores anbefalinger til dig som vil vide mere.


Danske Vandværker er de danske vandforsyningers brancheorganisation. Her finder du en masse information om drikkevand, råd og regler, osv.

https://danskevv.dk/om-os/


GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

https://www.geus.dk/vandressourcer/


 Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal.

https://data.geus.dk/JupiterWWW/

Bøsøre vandværk i databasen

 

 Vandetsvej er en hjemmeside der fortæller en masse om vandet vi som vandværk arbejder med.

https://vandetsvej.dk/


 I de seneste 150 år er den årlige gennemsnitsnedbør i Danmark steget med 100 mm, og ifølge klimamodellerne vil den tendens fortsætte. Danmark bliver altså vådere, hvilket betyder, at der overordnet set dannes mere grundvand.

Læs mere her:

https://www.geocenter.dk/geoviden/


Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt