Bøsøre Vandværk amba

Takster for 2022 er godkendt af Svendborg Byråd den 21. december 2021.

Dagsordenspunkt - Private Vandværkers takster for 2022

Bilag - Administrationens bemærkninger til 14 private vandværkers økonomi

Bilag - Samlet oversigt over vandværkernes takster 2022

Bemærk:

Særligt for Bøsøre Vandværk Bøsøre Vandværk har i år valgt at nedbringe vandafgiften, for at hæve den årlige faste afgift. Bøsøre Vandværks begrundelse for denne ændring er, at Bøsøre Vandværk består af et omfattende ledningsnet og mange forbrugere med fritidshuse karakteriseret ved et lille forbrug. Det betyder, at der er og fremadrettet vil være de største udgifter på vedligehold samt fornyelse af ledningsnet og tilslutninger. Disse udgifter er uafhængige af forbruget og henføres derfor til den faste afgift. Bøsøre Vandværk har tre store forbrugere, der aftager mere end 1000 m3 vand årligt, hvilket svarer til 38 % af det solgte vand. Med nedsættelsen i vandprisen opfylder Bøsøre Vandværk de tre forbrugeres ønske om en ”rabat” på vandprisen.


Se hovedtal for året 2021

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies