Bøsøre Vandværk amba

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 19. april, kl. 19.00.

Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er 

Inge Galthen – genopstiller ikke 

Karsten Bruno Jensen - genopstiller

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er 

Peter Hyldebrandt - genopstiller

Michael Kjær-Pedersen genopstiller ikke 

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er: 

Kurt Quistgaard genopstiller

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Ebbe Salling - genopstiller

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka tal på hvor mange der deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Bøsøre Vandværk

 

Se Årsrapporten her

Se 5 års likviditetsbudget her


Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt