Bøsøre Vandværk amba

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 11. april 2019, kl. 19.00

Sted: Bøsøre Camping

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

    Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Inge Galthen - genopstiller

Karsten Bruno Jensen - genopstiller

Lars Andersen – genopstiller

    Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten - genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
    Valg af revisor, på valg er:

Vagn Mortensen – genopstiller

    Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Peder Magaard - genopstiller

8.Eventuelt

Se hovetal for vandværker her

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Bøsøre Vandværk


Generalforssamling 2019:

15. april kl. 19.00

 

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies