Bøsøre Vandværk amba

 Velkommen til Bøsøre Vandværk amba

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre strand, Eventyrkroen

 

Bestyrelsen forventer at på dette tidspunkt, er det muligt overholde forsamlingsforbuddet mht. antal deltagere.
Vi henleder opmærksomheden på at deltagere skal følge reglerne for forsamlinger mht. test, Coronapas osv.

 

Årsrapporten 2020 og 5 års likviditetsbudget kan ses på:

Generalforsamling 2021

 

Dagsorden generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Inge Galthen - genopstiller

Karsten Bruno Jensen - genopstiller

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Peter Hyldebrandt - genopstiller

Patrick Skifter - genopstiller Ikke

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er:

Vagn Mortensen - genopstiller ikke

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Ebbe Salling - genopstiller

8.  Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka tal på hvor mange der deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Bøsøre Vandværk

 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies