Bøsøre Vandværk amba

 Velkommen til Bøsøre Vandværk amba

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 16 juni 2020, kl. 19.00.

Sted: Bøsøre Camping

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Se: 2019 Årsrapport

4. Budget for det/de kommende år forelægges

Se:  5 års oversigt likviditetsbudget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Anders Skriver - genopstiller

Henning D. Stærmose – genopstiller ikke

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten – genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er:

Margit Drost – genopstiller

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Peder Magaard - genopstiller

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

 

_________________________________________________________________

Året 2019 i tal

Hovedtal 2019 2018 Ændring
Udpumpet vandmængde m3 33.727 35.162 -4%
Solgt vandmængde m3 33.409 32.542 3%
Spild m3 354 2.620 -86%
Spild i % 1,0% 7,5% -86%
Elforbrug 30.130 29.777 1%

 

Økomomi 2019 2018 Ændring
Indtægter 520.358 617.477 -16%
Udgifter (ekslusive afskrivninger) 284.325 426.787 -33%
OBS: 2019 tallene er fra regnskabet, der fremlægges til godkendelse på årets
generalforsamling.

 

Fordeling på forbrugere  efter  kategorier Antal
forb.
2019
kbm
2018
kbm
Gns.
kbm
Ændring Andel af forbr. Andel af vand
Fritidshuse m3 233 7.275 6.269 31 14% 67% 19%
Helårshuse m3 83 8.528 8.286 103 3% 24% 25%
Gårde m3 19 9.276 9.481 488 -2% 5% 28%
Industri m3 6 110 440 18 -300% 2% 1%
Camping m3 2 8.008 7.587 4.004 5% 1% 23%
Toilet/pumpestation m3 4 212 479 53 -126% 1% 1%
Ialt                   347 33.409 32.542 96 3%    

 

Fordeling på forbrugere efter  forbrug Antal forbrugere Andel af kbm
Mindre end 20 kbm pr. år 149 42,9% 1.381 4%
Mellem 21 kbm og 150 kbm pr. år 174 50,1% 11.367 34%
Mellem 151 kbm og 1000 kbm pr. år 22 6,3% 6.749 20%
Mere end 1000 kbm pr år. 2 0,6% 13.912 42%
  347   33.409  

 

Fra takstbladet
Driftsbidrag, vandpris m.m.   2020  2019  2018
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig Kr. 750 650 650
Målerafgift. lille Kr. 100 100 100
Målerafgift, stor Kr. 200 200 200
Vandpris pr. m3 Kr. 800 7,5 7,5
Statsafgift pr. m3 Kr. 6,37 6,37 6,37
Beløb angivet eksklusiv moms.

 

Se seneste resultat fra prøvetagning (vandalalyse) her:
http://bosore.xn--vandvrk-qxa.dk/dokumenter/dok_694_3774.pdf

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 16 juni 2020, kl. 19.00.

Sted: Bøsøre Camping

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Se: 2019 Årsrapport

4. Budget for det/de kommende år forelægges

Se:  5 års oversigt likviditetsbudget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Anders Skriver - genopstiller

Henning D. Stærmose – genopstiller ikke

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten – genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er:

Margit Drost – genopstiller

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Peder Magaard - genopstiller

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies