Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1495047 2019-04-23 07:30:00 Afgang vandværk.
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2018-80648397 Afgang vandværk.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,027 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Carbon,org,NVOC 0,960 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 61,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,930 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Mangan <0,002 mg/l 0,020 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 42,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 7,800 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,002 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

Sulfat 26,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2


Organisk mikroforurening

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

AMPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon 0,030 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Temperatur 10,500 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 1,500 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly <0,025 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 77,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,010 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,068 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 1,200 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) 0,090 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,002 µg/l 0,002 Atomfluorescens

Nikkel 1,300 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen 0,280 µg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 7,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-22,4-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies