Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1283686 2016-02-08 06:15:00 Afgang vandværk.
Drikkevandskontrol, vandværk Mikrobiologisk kontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2015-80296840 Afgang vandværk.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre

Kimtal 22 gr 6,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies