Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1234011 2014-08-12 07:15:00 Bryggers.
Genvejen 9.
Drikkevandskontrol, ledningsnet (01+08) Begrænset kontrol + sporstofkontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2014-80130541


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Jern 0,020 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Oxygen indhold 8,700 mg/l 5,000 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr 15,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 79,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,300 pH 7,000 8,500 DS/EN ISO 10523

Temperatur 19,200 grader C DS


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,260 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 100,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel 3,000 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies