Bøsøre Vandværk amba

Takstblad 2020

 

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning

 

 

1. Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

 Kr.

10.000

2. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.)

Forsyningsledningsbidraget er gældende for områder, hvor der er fremført forsyningsledninger, ellers efter forhandling med bestyrelsen.

 Kr.

26.752

3. Stikledningsbidrag, omkostninger ved etablering af stikledning prissættes ud fra de med opgaven forbundne omkostninger.

 

 

I alt anlægsbidrag, eksklusive stikledningsbidrag

 Kr.

36.752

Forsyningsledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Driftsbidrag, vandpris m.m.

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

Kr. 

750

 

 

 

Målerafgift lille

Kr. 

100

Målerafgift stor

Kr.

200

Vandpris pr. m3

Kr.

8,00

Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift)

Kr.

6,37

Gebyrer

 

 

Flyttegebyr

Kr.

75

Rykkerskrivelse

Kr. 

100

Aflæsning fortaget at vandværket, 14 dage efter rykkerskrivelse

Kr.

250

Lukning af vand

Kr.

750

Genåbning af vand

Kr.

750

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms

 

 


 

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/