Bøsøre Vandværk amba

Om strømafbrydelser og vandværkets muligheder.

Vandværket er afhængigt af en stabil elforsyning. Historisk har vi haft meget få og kortvarige strømafbrydelser. Det måske ændres i tiden der kommer, det fremgår af informationer fra myndighederne og pressen.

Se:

Vi kan i dag med kort varsel etablere nødstrøm med en generator, baseret på en stående låne aftale.

Kommer der, som nogen mener, flere afbrydelser planlagte som uplanlagte, er denne løsning ikke tilstrækkelig.

Vi har flere muligheder – det handler om valg af teknik og de forbundne omkostninger. En problemstilling vi deler med mange andre vandværker.

Bestyrelsen holder fokus på udviklingen i hyppighed og varighed for strømafbrydelser. Vi følger hvad der kommer af anbefalinger fra myndighederne, suppleret med rådgivningen fra Foreningen af Danske Vandværker.

Vi følger udviklingen,  og i det lys overvejer løbende løsningsmulighederne.

Bliver afbrydelserne hyppigere opfordrer myndighederne til, at man har en mindre beholdning af vand til de mest nødvendige formål.

 

Du kan se noget af historikken på denne side


Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt