Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1863306 2021-03-22 06:00:00 Afgang vandværk
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Mikrobiologisk kontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2021-80911204


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal 22 gr 2,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies