Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1542570 2019-10-16 07:00:00 Køkken.
Åhusene 9
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Miljø, Vejen 835-2019-80713854 Køkken.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 1,300 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 0,140 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr 3,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 71,000 mS/m 30,000 250,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Bly 1,600 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobber 39,000 µg/l 2.000,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 1,600 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies