Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1434053 2018-10-23 06:30:00 Afgang vandværk.
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2017-80510064 Afgang vandværk.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Aldersbestemmelser

Tritium <84,700 TU 10,000 ISO 13168:2015


Kemiske hovedbestanddele

Nitrat 12,000 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500


Organisk mikroforurening

Benz[a]pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

Desphenyl chloridazon 0,026 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MSRadioakt.indik.Total <0,100 mSv/år, milli Sivert/år 0,100 Beregnet

Radon <10,000 Bq/l, Becquerel/l 10,000 Væskescintillationstælling

Total alpha aktivitet <0,080 Bq/l, Becquerel/l 0,080 DS/EN ISO 10704:2015

Total beta aktivitet <0,300 Bq/l, Becquerel/l 0,300 DS/EN ISO 10704:2015


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies