Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1428343 2018-10-23 06:00:00 Bryggers.
Genvejen 9
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Miljø, Vejen 835-2018-80544032 Bryggers.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 1,800 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,220 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr 3,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 81,000 mS/m 30,000 250,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Bly 0,240 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,081 µg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobber 6,800 µg/l 2.000,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 1,700 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies