Bøsøre Vandværk amba

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1325324 2017-01-23 07:00:00 Afgang vandvæk.
Drikkevandskontrol, vandværk Normal Eurofins Miljø, Vejen 835-2016-80407566 Afgang vandvæk.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,089 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Carbon,org,NVOC 0,980 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 82,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,880 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,020 0,002 ICP-AES, SM3120

Nitrat 19,000 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

Phosphor, total-P 0,034 mg/l 0,150 0,010 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 33,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37 grader <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 87,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 10,200 grader C 0,000 Ikke oplyst


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies