Bøsøre Vandværk amba

Måling af PFAS mm.


Prøve ID: Dato og Tid: Måling: Målt Værdi: Aktuel max værdi:
2023-10-06 PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) < 0,0001 µg/l 0,002 µg/l
2023-10-06 Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,0001 µg/l Ikke angivet
2021-11-03 Sum af PFAS, 12 stoffer < 0,0002 µg/l 0,1 µg/l
2021-11-03 PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) < 0,0002 µg/l 0,002 µg/l

Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt