Bøsøre Vandværk amba

Bøsøre Vandværk amba

CVR-nr: 32926150

Bank: Reg: 5960  Ktnr: 8035263

Medlem af Danske Vandværker, danske vandforsyningers brancheorganisation. 


Email: bosore.vand@gmail.com

https://bøsørevand.dk/

Postadresse:

c/o Formanden

Anders Skriver

Åhusene 9

5871 Frørup


Drift

Forsyning Knud Erik Nielsen 62 25 12 81 revsoere.smedie@mail.tele.dk
Regnskab Astrid Fogh 40 60 94 96 kontakt@am-regnskab.dk

 


Generalforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt