Bøsøre Vandværk amba

Vandværkets historie 

1967

Vandværket er startet/bygget i 1966/67 i forbindelse med at Stentoften og Kløvertoften blev udstykket og samtidig blev der lagt en ledning til Bellisvej.

Vandindvindingsretten var på 30.000 m3/år. (Boring 1).

1975

I/S Bøsøre Vandværk er stiftet 13. maj 1975.

1977

Forbrug 15.000 m3/år og 160 husstande.

1988

Boring 2 etableret.

1989

Fyns Amt tilladelse til udvidelse af indvindingstilladelse til 50.000 m3 /år, begrundet med en udvidelse af forsyningsområde. Vandværket pålægges at undersøge muligheden for en supplerende kildeplads.

1992

Boring 3 etableret.

1999

Fyns Amt giver tilladelse til, at vandværkets indvindingstilladelse nedsættes til 41.000 m3/år.

2001

Kort over ledningsnettet fremstillet via satellit foto.

2005

Gudme Kommune giver tilladelse til at udvide vandbehandlingen med anvendelse af trykfilter.

2007

Vandværket udbygget med tilbygning til trykfiltre og rentvandstank.

2010

Boring 4 etableret, med selvstændig filter. Forbedrede og nye nødforsynings muligheder.

2015

Tryktanke udskiftet med frekvensstyret udpumpning.

2015

Opgradering af betjeningsfaciliteter incl. netadgang.

2019

Overgang til nyt administrationssysem - Aqualog.

 


Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt