Bøsøre Vandværk amba

Takstblad 2024

 

Bidrag, der betales ved  tilslutning

 

 

 

 

 

1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig-/forbrugsenhed

 

10.000

2. Forsyningsledningsbidrag pr. pr. bolig-/forbrugsenhed

Forsyningsledningsbidraget er gældende for områder, hvor der er fremført forsyningsledninger, ellers efter forhandling med bestyrelsen.

 

26.752

3. Stikledningsbidrag, omkostninger ved etablering af stikledning prissættes ud fra de med opgaven forbundne omkostninger.

 

 

I alt, eksklusive stikledningsbidrag

 

36.752

Forsyningsledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Driftsbidrag, vandpris m.m.

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

 Kr.

900

 

 

 

Målerafgift lille

Kr.

100

Målerafgift stor

Kr.

200

Vandpris pr. m3

Kr.

5,50

Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift)

Kr.

6,37

Gebyrer

 

 

Flyttegebyr

Kr.

75

Rykkerskrivelse

Kr.

100

Manglende aflæsning

   

Aflæsning fortaget at vandværket, 14 dage efter rykkerskrivelse

Kr.

250

Lukning af vand

Kr.

750

Genåbning af vand

Kr.

750

 

Alle priser er ekskl. moms


Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt