Bøsøre Vandværk amba

Takstblad 2022

 

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning

 

 

1. Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

 Kr.

10.000

2. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.)

Forsyningsledningsbidraget er gældende for områder, hvor der er fremført forsyningsledninger, ellers efter forhandling med bestyrelsen.

 Kr.

26.752

3. Stikledningsbidrag, omkostninger ved etablering af stikledning prissættes ud fra de med opgaven forbundne omkostninger.

 

 

I alt anlægsbidrag, eksklusive stikledningsbidrag

 Kr.

36.752

Forsyningsledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Driftsbidrag, vandpris m.m.

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

Kr. 

900

 

 

 

Målerafgift lille

Kr. 

100

Målerafgift stor

Kr.

200

Vandpris pr. m3

Kr.

5,50

Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift)

Kr.

6,37

Gebyrer

 

 

Flyttegebyr

Kr.

75

Rykkerskrivelse

Kr. 

100

Aflæsning fortaget at vandværket, 14 dage efter rykkerskrivelse

Kr.

250

Lukning af vand

Kr.

750

Genåbning af vand

Kr.

750

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms

 

 


Se hovedtal for året 2021

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies