Bøsøre Vandværk amba

Takstblad 2023

 

Bidrag, der betales ved  tilslutning

 

 

 

 

 

1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig-/forbrugsenhed

 

10.000

2. Forsyningsledningsbidrag pr. pr. bolig-/forbrugsenhed

Forsyningsledningsbidraget er gældende for områder, hvor der er fremført forsyningsledninger, ellers efter forhandling med bestyrelsen.

 

26.752

3. Stikledningsbidrag, omkostninger ved etablering af stikledning prissættes ud fra de med opgaven forbundne omkostninger.

 

 

I alt, eksklusive stikledningsbidrag

 

36.752

Forsyningsledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Driftsbidrag, vandpris m.m.

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

 

900

 

 

 

Målerafgift lille

 

100

Målerafgift stor

Kr.

200

Vandpris pr. m3

 

5,50

Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift)

Kr.

6,37

Gebyrer

 

 

Flyttegebyr

 

75

Rykkerskrivelse

 

100

Aflæsning fortaget at vandværket, 14 dage efter rykkerskrivelse

Kr.

250

Lukning af vand

Kr.

750

Genåbning af vand

Kr.

750

 

Alle priser er ekskl. moms


Se hovedtal for året 2022

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies