Bøsøre Vandværk amba


26. marts 2021 opfølgning

Kære forbrugere hos Bøsøre Vandværk

Vi har nu fået resultatet af den nye vandprøve, og analyserapporten viser at vores vand igen overholder alle krav.

Det betyder at vandet er helt rent og at det ikke længere anbefales at koge drikkevandet.

Vi fortsætter arbejdet med at finde ud af, hvorfor vi fik en analyse med forhøjede værdier for Enterokokker.

Mikrobiologianalysen viser:

  • Escherichia coli < 1 MPN/100 ml
  • Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml
  • Enterokokker < 1 CFU/100 ml

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Bøsøre Vandværk amba.


Ggeneralforsamling afholdt torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies