Bøsøre Vandværk amba


Ekstraordinær analyse for bl.a. pesticidrester

Svendborg Kommune fik gennemført en omfattende analyse af drikkevandet fra kommunens vandværker.

Prøven fra Bøsøre Vandværk blev taget den. 1. oktober. Prøven blev analyseret for ca. 400 stoffer, pesticider og nedbrydningsprodukter.

I vores vand var alle resultater under grænseværdierne, du kan se analyserapporten her.


 

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies