Bøsøre Vandværk amba

Opdager du brud på vandledning så kontakt vandværket – Kontakt

Du kan efterfølgende søge refusion se vedlagte blanket med forudsætninger og vejledning: Blanket


 

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/