PRINT SEND TIL EN VEN
Bøsøre Vandværk a.m.b.a

Velkommen til Bøsøre Vandværks hjemmeside.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 18. april 2018, kl. 19.00

Sted: Bøsøre Camping, Eventyrkroen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:

Anders Skriver - genopstiller

Henning D. Stærmose - genopstiller

Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten - genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Valg af revisor, på valg er:

Margit Drost - genopstiller

Vagn Mortensen - genopstiller

Valg af revisor suppleant, på valg er

Peder Magaard - genopstiller

8. Eventuelt                                              

 

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltagere, så hvis du deltager, så send en mail bosorevand@gmail.com eller ring til formanden tlf.: 23 33 55 45.

Du kan se hovedtal for året 2017 her: Hovedtal

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Bøsøre Vandværk