PRINT SEND TIL EN VEN
Bøsøre Vandværk a.m.b.a

Velkommen til Bøsøre Vandværks hjemmeside.


Svendborgs kommunalbestyrelse har godkendt takstbladet for 2017.

Se: Indstilling

Se endvidere: Sammenstilling

I dette bilag er der oversigt over vandværkerne i Svendborg kommune og nogle hovedtal. Som det fremgår er Bøsøre Vandværk tredje dyrest. Tal er taknemmelige – f.eks. kunne de suppleres med oplysninger om udpumpet m2, ledningsnettet størrelse i km., investeringer de sidste 5 år osv. Tilsammen noget der kan belyse de store forskelle fra værk til værk.

Mvh.

Anders Skriver

Formand Bøsøre Vandværk amba.