PRINT SEND TIL EN VEN
Bøsøre Vandværk a.m.b.a

Velkommen til Bøsøre Vandværks hjemmeside.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 19. april 2017, kl. 19.00

Sted: Vormark Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:

Inge Galthen - genopstiller

Karsten Bruno Jensen - genopstiller

Lars Andersen – genopstiller

Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten - genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Valg af revisor, på valg er:

Vagn Mortensen - genopstiller

Valg af revisor suppleant, på valg er

Peder Magaard - genopstiller

8. Eventuelt                                              

 

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement bestående af pølsebord, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltagere, så hvis du deltager, så send en mail bosorevand@gmail.com eller ring til formanden tlf.: 23 33 55 45.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Bøsøre Vandværk